Työnjohdon ilmoitustaulut

Työnjohdon ilmoitustaulut

Työnjohdon sisäisten ilmoitustaulujen tarkoituksena on saada työmaan tärkeimmät asiapaperit näkyville yhteen paikkaan. Työnjohdon sisäisen ilmoitustaulun sisältö ryhmitellään teemoittain. Ryhmittelyssä voidaan käyttää apuna esimerkiksi teippiä, paperia tai magneettitaulua.
Pakollisten tietojen reunaan voidaan tehdä punainen merkintä. Taulussa esitetään pääsääntöisesti työmaan yleistietoja, aikatauluja, laatu- ja työturvallisuusasioita sekä työmaa tiedotteita.

Ilmoitustaulua päivitetään asiakirjojen päivittymisen myötä. Taulun päivittämistapa sovitaan työmaahenkilökunnan kesken. Paras tapa on sopia päivittämisestä vastaava henkilö.


Työmaataulu sisältää seuraavat asiat:
 • työmaan nimi ja osoite
 • työn sisältö
 • työn valmistumisajankohta
 • rakennuslupatunnus
 • rakennuttaja
 • pääurakoitsija ja työmaan yhteystiedot
 • suunnittelijat
 • rahoitus- ja vakuutustiedot.

Lisäksi työmaataulussa voidaan esittää työmaan tai projektin havainnekuva tai suunnitelmapiirustus.

Ilmoitustaulun tietoja voidaan hyödyntää
 • Työmaakokouksissa mm. aikataulu- ja suunnitelmatilanteet, piirustusluettelo, laatumatriisi, valvontavinjetti, kulkulupaluettelo ja tarkastusasiakirjat.
 • Urakoitsijakokouksissa mm. LVIS- tai rakentamisvaiheaikataulu, valvontavinjetti, riskianalyysi, laatumatriisi, tarkastusasiakirjat, tehtäväsuunnitelmat, TR-mittaukset ja aluesuunnitelma.
 • Viikkopalaverissa mm. kulkulupa- ja urakoitsijaluettelo, työmaaorganisaatio, aikataulutilanteet, laadunvarmistusasiat, TR- mittaukset, jätteenkäsittely, ympäristösuunnitelma.