Työmaan muut informaatiotaulut

Työmaan muut informaatiotaulut

Työntekijöiden sosiaalitiloissa olevissa informaatiotauluissa kerrotaan työntekijöille mm. työmaan etenemisestä. Tauluilla voidaan jakaa tietoa esimerkiksi seuraavista valupäivistä tai esittää materiaalitoimituksien ajankohdat. Työntekijöille jaetaan tietoa työmaan yleisistä asioista, aikatauluista, työturvallisuudesta sekä tiedotettavista asioista.

Työmailla on myös yleisiä informaatiotauluja. Yleisten informaatiotaulujen on tarkoitus esittää visuaalisesti työmaan tilanne työmaalla vieraileville henkilöille. Informaatiotauluissa voidaan myös esittää yleiset asiakirjat, joita tarvitaan työmaalla järjestettävissä kokouksissa..

Työmaan asioita voidaan esittää myös esimerkiksi viikottain päivitettävänä powerpoint-esityksenä, joka pyörii työmaatoimiston aulassa.

Työmaalla olevilla informaatiotauluilla voidaan esimerkiksi esittää ensiapuohjeita, työmaakokouksien pöytäkirjoja tai antaa työturvallisuustietoja.