LEAN RAKENTAJILLE -koulutus to 19.5.2016

LEAN RAKENTAJILLE -koulutus to 19.5.2016

Lean on johtamisfilosofia, joka tähtää hukan poistamiseen ja jatkuvaan parantamiseen mahdollisimman vähin resurssein. Vaikka Lean yhdistetään vahvasti valmistavaan teollisuuteen, on sen avulla saavutettu huomattavia onnistumisia myös rakennusalalla. Tule oppimaan asiantuntijoilta, mistä Leanissa on kyse ja kuinka siihen liittyviä oppeja voidaan hyödyntää rakentamisessa.

Siirtyminen kohti Leanin mukaista toimintaa tuo mukanaan lukuisia hyötyjä: työn laatu ja tuottavuus paranevat, läpimenoajat lyhenevät ja rakentamisen kustannukset alenevat. Kyseessä on jatkuva muutosprosessi, jossa pyritään kehittymään pienin askelin kohti parempaa saavuttaen yhä enemmän hyötyjä pitkäjänteisesti työskentelemällä.

Rakennusalalla erityisesti korostuvien aikataulutuksen ja aikaisen integraation menetelmien ja työkalujen lisäksi Lean on erityisesti ajattelutapa. Lean-ajattelun mukaan pyritään mahdollistamaan jatkuva kehitys löytämällä jokaiseen tilanteeseen parhaiten sopivat toimintatavat.

Perusta Leanin ymmärtämiseen ja käytännön työkaluja sen toteuttamiseen

Koulutuksessa esitellään yleiskuva Leanista ja sen perusperiaatteista. Opetuksessa paneudutaan mm. hukan tunnistamiseen ja poistamiseen, rakentamisessa sovellettaviin keskeisiin työkaluihin sekä ennen kaikkea Lean-ajattelun kokonaisvaltaisen ymmärtämisen syventämiseen ja kehittämiseen käytännön esimerkein.

Koulutus antaa vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä on Lean?
  • Mitä hyötyjä Leanin avulla voidaan saavuttaa rakentamisessa?
  • Millä konkreettisilla toimenpiteillä ja työkaluilla Leania voidaan viedä eteenpäin?
  • Miten niitä voidaan soveltaa jokapäiväisessä työskentelyssä?

Kaikille rakentajille työnjohtajista yksiköiden johtajiin

Koulutuspäivä on tarkoitettu Leanista ja sen hyödyntämisestä kiinnostuneille rakentajien edustajille. Koulutus sopii erityisesti sellaisille henkilöille, jotka joko työskentelevät arjessaan Leanin parissa tai uskovat sen olevan todennäköistä tulevaisuudessa.

Kouluttajat

Koulutuspäivän toteuttavat yhteistyössä Mittaviiva Oy ja Vison Oy. Kouluttajina ja alustajina toimivat Visonilta Lauri Merikallio ja Anders Nordström sekä Mittaviivalta Anssi Koskenvesa. Kouluttajillamme on vuosien kokemus Leanista rakennusalalla ja sen soveltamisesta käytäntöön. Koulutukseen liittyy Lean ajattelun lisäksi lukuisten käytännön esimerkkien ja tehtävien läpikäyntiä vuorovaikutuksessa osallistujien kanssa.

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen

Koulutuspäivän hinta on 350 euroa + alv sisältäen tarjoilut ja sähköisessä muodossa jaettavan monipuolisen materiaalin. Materiaali sisältää sekä teoreettista opetusmateriaalia että käytännön-läheisiä esimerkkejä todellisista hankkeista.

Paikka: Tekniskan Salit – Suuri kokoussali, Eerikinkatu 2, 6. krs. Helsinki