Rakennusosien kustannuksia -kirja

Rakennusosien kustannuksia -kirja
Vuosittain ilmestyvä käsikirja sisältää tyypillisiä pien-, rivi- sekä kerrostalojen ja teollisuusrakennusten rakenteiden kustannuksia. Käsikirjaa voidaan käyttää apuna hanke- ja rakennussuunnittelussa, tarjousten laadinnassa sekä rakentamisen aikaisten kustannusten laskennassa.

Pääosin RT-ohjekorttien mukaiset rakennusosat esitetään tuoterakenteina, jotka on eritelty runko- ja pintarakenteisiin, mukana on viitteellinen rakenneleikkaus. Rakenteiden jaottelu noudattaa Talo 2000-hankenimikkeistöä. Kirjassa on myös ikkunoiden, ovien ja talotekniikan kustannustietoa. Kustannuksen on eritelty työn ja materiaalien osalta menekkeihin ja kustannuksiin.

Menekit ja kustannukset

Rakenteiden kustannukset on eritelty työ- ja materiaalimenekkeihin sekä yksikkökustannuksiin.
  • Työ- ja materiaalimenekit on koottu Ratu-kortistosta.
  • Materiaalihinnat ovat valmistajien, maahantuojien sekä rauta- ja puutavarakauppojen ohjehinnastoista.
  • Työn tuntihintoina käytetään Rakennusteollisuus RT ry:n palkkatilaston keskimääräisiä tuntiansioita.

Mallitalot ja laskentalomake

  • Kirjassa on havainnolliset puu- ja harkkorakenteisen mallitalon kustannuslaskelmat.
  • Liitteenä on lisäksi laskentalomakkeen malli, joka on pohja omien kustannusarvioiden laskentaan.

Ajankohtaiset kirjat voi tilata Rakennustiedon verkkokaupasta www.rakennustietokauppa.fi.