RT Kustannuslaskenta

RT Kustannuslaskenta
Mittaviiva ja Rakennustieto ovat yhdessä tehneet kustannuslaskentaohjelmia jo vuodesta 2002 alkaen. Ensimmäinen kustannuslaskentaohjelma oli työasemakäyttöön soveltuva Klara.biz -CD (käytössä vuosina 2002-2008). Vuonna 2008 julkaistiin selainpohjainen Klara Net, joka korvasi CD-pohjaisen Klara.biz:in.

Vuonna 2017 Mittaviiva, Rakennustieto ja SSA-Digi (entinen ihme-3d) julkaisivat uuden selainpohjaisen ja entistä helppokäyttöisemmän RT-kustannuslaskenta -ohjelman, joka on rakennusosapohjainen kustannuslaskentaohjelma. RT-kustannuslaskenta sisältää monipuolisen rakennekirjaston ja panoshinnaston. Rakennusosien menekki- ja hintatiedot ovat panostasolle asti avoimia ja muokattavissa, jolloin ohjelma soveltuu erilaisiin kustannuslaskennan tarpeisiin. RT-kustannuslaskennalla voit laskea rakennusosapohjaisen kustannusarvion esimerkiksi urakkatarjousta tai hankkeen budjetointia varten sekä laatia lisä- ja muutostyölaskelmia tai vertailulaskelmia.

RT-kustannuslaskenta linkittyy muihin Rakennustiedon julkaisemiin tuotteisiin (Ratu-kortisto, RT-tuotetieto ja RT-kortisto). RT-kustannuslaskennan työ- ja materiaalimenekit perustuvat Mittaviivan tekemään Ratu-tutkimukseen ja sen tuloksina julkaistuihin Ratu-kortteihin.

Vuonna 2018 RT-kustannuslaskentaan liitettiin uutena ominaisuutena aikataulumoduuli, jolla voit laatia kustannuslaskelmiesi pohjalta helposti ja nopeasti myös aikatauluja.

Lisätietoa ja ilmaisen koekäytön saat kustantajamme Rakennustiedon kautta.