Rakennushankkeen työturvallisuus -kirja

Rakennushankkeen työturvallisuus -kirja
Kirja on tarkoitettu käsikirjaksi rakennuttajille, urakoitsijoille ja kaikille rakennustyömaiden vastuuhenkilöille. Kirja soveltuu myös yritysten työturvallisuuskoulutuksen aineistoksi.

Kirjan sisältöä ovat

  • turvallisuussuunnittelu, miksi ja miten
  • riskien tunnistaminen ja hallinta
  • tapaturmien ehkäisy
  • velvoitteiden toteutuminen työmaan turvallisuussuunnittelun ja työturvallisuusasiakirjan avulla

Kuka vastaa, jos jotain sattuu?

Työturvallisuusvelvoitteet vaikuttavat osapuolten tehtäviin ja vastuisiin eri
sopimus- ja urakkamuotojen mukaisesti talonrakennus- ja infrahankkeiden
  • hankesuunnittelussa
  • rakennussuunnittelussa
  • rakentamisessa
  • ylläpidossa

Rakennushankkeen osapuolten roolia ja tehtäviä selostetaan havainnollisin esimerkein.


Ajankohtaiset kirjat voi tilata Rakennustiedon verkkokaupasta www.rakennustietokauppa.fi.