Laaturakentaminen.fi on riippumaton rakentamisen laatua esittelevä verkkosivusto.
Sivustolla esitellään rakentamisen laatuun liittyviä teemoja, tapahtumia ja tuotteita.

Anna palautetta sivustosta

Toimiva työmaa – hyvät käytännöt

Toimiva työmaa – hyvät käytännöt
Työmailla on nähtävissä paljon erilaisia tuotannon sujuvuutta ja turvallisuutta parantavia hyviä käytäntöjä. Toimiva työmaa – hyvät käytännöt -oppaan on tarkoituksena toimia tiedon jakajana joistakin havaituista hyvistä käytännöistä. Oppaassa on esitetty käytäntöjä, jotka liittyvät tiedotukseen, järjestykseen, aikatauluihin sekä edellytysten luomiseen.

Tutustu myös joulukuussa 2015 julkaistuun oppaaseen Laadukasta rakentamista – työmaan hyviä käytäntöjä.


Attachments:
Download this file (Toimiva_tyomaa_2014_nettiin.pdf)Toimiva työmaa – hyvät käytännöt[julkaistu 2014]6699 kB

Tarinoita laadusta

Lisää artikkeleita

BlogikirjoitusOli vuosi 1979 ja olin aloittamassa Saudi-Arabiassa ison vesilaitoksen ja verkoston rakentamista Al-Majmaah:n erämaakaupunkiin. Olin...

BlogikirjoitusKun minulle maksetaan peruspalkka menen työmaalle. Kun saan sen kaksinkertaisena, asennan elementtejä ja kun saan peruspalkan...

BlogikirjoitusViimeisten vuosien entistä intensiivisempi tutkimuksellinen tutustuminen rakennushankkeisiin on vahvistanut käsitykseni siitä, että...

Laatuun liittyvää

Rakennushankkeissa ja työmailla puhuttaa tahtituotanto. Mitä se edellyttää, mitä siitä hyötyy?

Rakennusteollisuus RT ry:Rakentamisen laatuteko -kilpailu järjestetään nyt kolmannen kerran. Aikaisempien vuosien tapaan kilpailu on tarkoitettu rakennus- ja infratyömaiden...

Rakennusala on kiinnittänyt erityistä huomiota rakentamisen laatuun viime vuosina. Hyvä laatu ei synny yksilötyöllä. Jotta kokonaisuus on toimiva, ketjuun tarvitaan useita...

Kehu kaveriasi tai ilmianna itsesi! Rakentamisen laatuteko 2017-kilpailu on käynnistynyt.Rakentamisen laatuteko -kilpailu järjestetään nyt toisen kerran. Kilpailu on tarkoitettu...

Lean on johtamisfilosofia, joka tähtää hukan poistamiseen, asiakkaalle tuotettavan arvon maksimointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Tule oppimaan mistä Leanissa on kyse...

Hyviä käytäntöjä

Lisää artikkeleita

Purettavat rakenteet merkitään sovitun värisellä maalilla, säilytettävät tai suojeltavat rakenteet tarvittaessa toisella sovitulla värillä....

Työmaan kulkureitit merkitään selkeästi erottuviksi. Ulkoalueen kulkutiet aidataan matalalla aidalla, lippusiimoin tai korotetaan laudoituksella....

Työtelineillä, kulkusilloilla, holvilla, keskeneräisillä parvekkeilla ym. putoamisvaarallisilla työskentelyalueilla käytettävät kaiteet merkitään...

Huomiovärien avulla kaidekalusto erottuu muusta puutavarasta ja muistuttaa putoamisvaarasta. Toimenpiteet mahdollisten puutteiden korjaamiseksi...

Työmaan sisääntuloväylien luokse sijoitetaan työmaakohtaisia ohjetauluja. Työmaan ohjetaulut voivat sisältää mm. työmaan aluesuunnitelman...

Työmaan ulkopuolella tiedotetaan työmaasta työmaakylttien, ennakkomainoksien ja työmaataulun avulla. Työmaakylttien avulla varoitetaan...

Laadun työkalut

Mittaviiva ja Rakennustieto ovat yhdessä tehneet kustannuslaskentaohjelmia jo vuodesta 2002 alkaen. Ensimmäinen kustannuslaskentaohjelma oli työasemakäyttöön soveltuva Klara.biz...

Mittaviiva Oy:n laatima LEAN-pakka esittelee toiminnankehittämisoppien perusteet tiivisti ja visuaalisesti. Julkaisumuotona yläkulmastaan sidottu pakka on helppo pitää mukana...

Tuorein lisäys Ratun kirjasarjaan on joulukuussa 2018 julkaistu Rakennushankkeen kustannushallinta. Kirjassa avataan kustannushallinnan kokonaisuutta sekä siihen liittyviä...

Työn imussa oleva työntekijä on tarmokas, omistautunut, uppoutunut, sinnikäs vastoinkäymisissä ja ylpeä työstään. Hän kokee työnsä merkitykselliseksi haasteelliseksi...

Betoniteollisuus ry on koonnut sivuilleen paljon yleisluontoista tietoa betonista, betonirakentamisesta sekä betonin ympäristövaikutuksista. Sivustolta löytyy myös paljon...